O společnosti

Od roku 2006 je firma certifikována systémem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008 a také systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Dále je ve firmě certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2008

O společnosti

Aktualita: Zobrazit starší

  • Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou
  • Sídlo firmy
  • Rekonstrukce střechy-podkroví Celetná